Վճարման պայմաններ

Առաքումը կատարվում է ՀՀ և ԼՂՀ ողջ տարածքում:
Երևան քաղաքում առաքումը կատարվում է անվճար, եթե պատվերի արժեքը գերազանցում է 50 000 դրամը:
ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում առաքումը կատարվում է հավելյալ վճարմամբ:
Ապրանքը ստանալիս անհրաժեշտ է ստուգել պատվիրված ապրանքների քանակը, պիտանելության ժամկետները, քանի որ վաճառված ապրանքը հետ չի ընդունվում: